Ekibimiz

Buse Duran

Öğr. Gör. Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Programı’nda “Sosyal Kaygısı Olan ve Olmayan Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yakın İlişkilerde Bağlanmanın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” adlı teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu an İstanbul Aydın Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik kitaplarda bölüm yazarlığı yanında ulusal ölçekteki akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Ergen ve Yetişkinlerle çalışan Buse Duran, aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kitaplar:

  • Duran B. ve Yılmaz M., (2021). Psikoterapide Sokratik Sorgulama. Ankara, Eğiten Kitap.keyboard_arrow_right
  • Güler, K., & Duran, B. (2021). UPA 2021: I. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi (6-10 Aralık 2021, İstanbul): Tam Metin Kitapçığı.keyboard_arrow_right
  • Duran B. (2021). Travma ve Dissosiyasyon. Güler, K. (Ed.) Travmaya Klinik Bir Bakış. Ankara, Eğiten Kitap.keyboard_arrow_right
  • Duran B. (2022). Depresyon Tedavisinde Davranışsal Aktivasyon Terapisi. Güler, K. (Ed.) Depresyona Klinik Bir Bakış. Ankara, Eğiten Kitap.keyboard_arrow_right
  • Güler, K., & Duran, B. (2022). UPA 2022: II. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi (26-28 Mayıs 2022, İstanbul): Özet Metin Kitapçığı.keyboard_arrow_right

Nida Altun

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü tamamladıktan sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans eğitimini “Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre Çocukluk Çağı Travmaları ile Erken Dönem Uyumsuz Şemaları Arasında ki İlişkisinin İncelenmesi” adlı teziyle tamamlamıştır. Lisans eğitimini bitirdikten sonra iki yıl Yüz12 sağlık meslek lisesinde rehber öğretmen olarak çalışmıştır. Daha sonrasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Sosyal Hizmet bölümünde öğretim görevliliği yapmıştır. Şu an İstanbul Aydın Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir.