Hizmetlerimiz

Delta Psikoloji Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Kişilerin yaşamlarında karşılaşmış oldukları sorunlar ve zorluklar onların duygu durumlarını, davranışlarını, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyler bu sorunlar ile tek başlarına mücadele edemediklerinde ise sorunlarını çözüme kavuşturmak adına bir uzman psikoterapiste başvurarak bireysel terapi süreçlerini başlatmış olurlar. Bireysel terapi sürecinde terapist ve danışan birebir bir olarak süreci yönetirler. Bireysel terapi, terapistin ve danışanın iş birliği içerisinde olmasını gerektiren bir terapi modelidir. Bireysel terapi ile terapist bireyin iç dünyasını birlikte keşfedecekleri bir iç yolculuk sürecini başlatır.

Bireysel terapi süreci, bireylerin olaylara daha yakından bakmasını sağlayarak olayları yeniden anlamlandırmasını ve bu olaylara alternatif yeni bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda bireysel terapi sayesinde bireyler olumsuz duyguları ile de nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmektedirler. Bireyler, terapistlerine kendilerini daha rahat ifade edebilme imkânı bulduklarında hem çevresine hem de kendine olan güveni artmaktadır.

Bireysel terapi, depresyon, panik bozukluk, kaygı bozukluğu, öfke kontrol bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, uyku bozuklukları, yeme problemleri, aile ve ilişki problemleri gibi pek çok alanda bireylere hizmet sunmaktadır.

Bireysel terapiler hem yüz yüze hem de online bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Ekibimizle Tanışın

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi, ailelerin veya çiftlerin karşılaşmış oldukları sorunları ele alarak çözüme ulaştırmayı amaçlayan bir terapi modelidir. Ailelerin veya çiftlerin romantik ilişkilerinde karşılaşmış oldukları duygusal sorunlarını, anlaşmazlıklarını, fikir ayrılıklarını ve sorunlarını uzman eşliğinde çözüme kavuşturmayı bekledikleri bir terapi şeklidir.

Aile ve çift terapilerinde genellikle çiftler seanslara birlikte katılmaktadırlar. Aile ve çift terapilerinde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Aile ve çift terapisi kapsamında ilişkisel problemler, iletişimsel problemler, şiddetli geçimsizlik, kavgalar, tartışmalar, boşanma süreci, aldatma veya aldatılma, duygusal istismar, öfke kontrol sorunları ve ekonomik değişkenlik gibi problemler yer almaktadır.

Ekibimizle Tanışın
Delta Psikoloji Aile ve Çift Terapisi
Delta Psikoloji Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Cinsel hayatlarında problemleri olan kişilere ya da çiftlere, cinsel problemleri ile ilgili bu alanda uzmanlığı olan psikolog ya da psikiyatrist tarafından gerçekleştirilen terapi modelidir. Cinsel terapi esnasında danışanlara herhangi bir fiziksel temas olmaksızın cinsel problemlerin temeline konuşarak inilmeye çalışılmaktadır.

Cinsel terapilerde asıl hedeflenen durum kişileri cinsellik konusunda bilgilendirmek ve cinsel sorun yaşamalarına neden olan asıl durumun kaynağını öğrenmektir.

Cinsel terapi kapsamında vajinismus, disparoni, denetimsiz boşalma, geç boşalma, erektil disfoksiyon, cinsel isteksizlik, orgazm olamamak gibi konular yer almaktadır.

Ekibimizle Tanışın

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), kişilerin olumsuz veya çarpık olan düşünce yapılarını fark etmesini sağlayan, terapistin ve danışanın terapötik bir iş birliği içerisinde olduğu terapi modelidir. Bilişsel davranışçı terapi modeli, bireylerin duygularını yönetme kapasitesi geliştirmelerini sağlayarak bireylerin yaşam kalitesine olumlu yönde etki etmektedir. Bilişsel davranışçı terapi modeli aynı zamanda bireylerin stresli yaşam olayları karşısında nasıl mücadele edeceklerine dair beceriler geliştirmesini sağlamaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi modelinin davranışçı kısmı bireylerin gözlemleyebildiğimiz olumsuz ve uyumsuz davranışlarını belirleyerek bu davranışları çeşitli tekniklerle daha olumlu ve uyumlu bir hale getirmeyi amaçlarken bilişsel kısmı zihinsel süreçleri ele almaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi modelinin asıl amacı, bireylerin olumsuz ve işlevsel olmayan düşünce yapılarını yeniden şekillendirerek bu işlevsel olmayan düşüncelerin yerine olumlu ve daha gerçekçi olan düşünce biçimleri geliştirmektir.

Bilişsel davranışçı terapi depresyon, anksiyete, fobiler, uyku bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve madde kulanım bozukluğu gibi pek çok ruhsal bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır.

Ekibimizle Tanışın
Delta Psikoloji Bilişsel Davranışçı Terapi
Delta Psikoloji Şema Terapi

Şema Terapi

Şema terapi; bilişsel davranışçı terapi, kişilerarası terapi, psikodinamik psikoterapi, deneyimsel teknikler, bağlanma ve gestalt gibi pek çok psikoterapi modelini işlevsel bir şekilde bir araya getiren bütüncül bir terapi ekolüdür. Şema terapi, bireyin erken dönem yaşantılarının yetişkinlik yaşantısına olan yansımasına odaklanarak bir değişime odaklanmaktadır. Şema terapi, kişinin kendisini ve sorunlarını anlamaya çalışırken geniş bir bakış açısından yararlanmaktadır.

Kişilerin hayata karşı olan yorumlarını, bakış açılarını, duruşunu şemaları belirlemektedir. Kişiler olaylara ve durumlara şemaları doğrultusunda müdahale etmekte ve tepki vermektedir. Şema terapi ile bireylerin uyumsuz ve olumsuz şemaları gözden geçirilerek uyumlu ve olumlu bir hale getirmeyi hedefler.

Şema terapide amaçlanan danışanın erken dönemde karşılanmamış olan ihtiyaçlarının belirtisi olan üzüntü, korku, yalnızlık gibi olumsuz hislerle baş edecek duruma getirmektedir. Danışanın işlevsiz olan başa çıkma yöntemlerini azaltarak danışanın kendi duygusal ve kopuk olan yaşamında bir bağ kurmasını sağlamayı hedefler.

Şema terapi, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, narsistik kişilik bozukluğu tedavisinde sıkça kullanılan bir ekoldür.

Ekibimizle Tanışın

EMDR

EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR terapi özellikle travma tedavilerinde uygulanan en etkili terapi modellerinden biridir. EMDR terapinin gelişimi Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltmasını keşfetmesiyle başlamıştır.

EMDR terapiye göre, olumsuz olan düşünce, duygu, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu ve işlevsel olmayan anılaryatmaktadır. Bireylerin kendilerine yönelik olan olumsuz inançları ve duygusal tepkilerinin asıl sebebini semptomların dışavurumu olarak görmektedir. Olumsuz inanç ve duygulara neden olan işlenmemiş anılar ise şimdiki zamanda karşılaşılmış olan olay ve durumlar tarafından tetiklenmektedir.

EMDR terapi 8 aşamalı ve 3 yönlü (geçmiş, şimdi ve gelecek) bir şekilde uygulanmaktadır. EMDR terapide hedeflenen geçmişte yaşanmış olan anıyı yeniden işleyerek duyarsızlaştırmak, bugünkü semptomları tedavi etmek ve danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer bir soruna karşı hazırlamak ve olumlu davranış göstermesini sağlamaktır. EMDR terapi ile danışanın olumlu inanç ve duygular geliştirdiği yeni bir bakış açısı gösterebilmesi hedeflenir.

EMDR terapi; kişilik bozuklukları, panik bozukluk, kaygı bozuklukları, depresyon, yas, yeme bozuklukları, performans kaygısı, cinsel işlev bozuklukları, stres ile başa çıkma, fobiler, davranım bozuklukları ve bağımlılık gibi pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde uygulanmaktadır.

Ekibimizle Tanışın
Delta Psikoloji EMDR
Delta Psikoloji Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik psikoterapi, bireylerin yaşamış olduklarının bilinçdışı kökenlerine odaklanır. Psikodinamik psikoterapinin asıl amacı bireylerin yaşamış oldukları semptomları tamamen ortadan kaldırmak veya hafifletmek değil, bireylerin daha iyi, dengeli ve uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Psikodinamik psikoterapi ile kişinin hayatında tekrarlamakta olan sebepler, örüntüler ve sonuçlar üzerine durarak kişilerin hayatlarında deneyimlemiş oldukları olayların dışsal etkileri bir kenara bıraktırılarak kendi düşüncelerinin etkilerini daha net görmesi sağlanır. Danışanın dış dünya ve iç dünyası ile bağlantı kurabilmesi bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Danışanın bu evre iç görü kazanması oldukça önemlidir. İç görü kazandırılmış bir danışan kendi hayatının kontrolünü sağlayabilmek için gereken güçlü adımları atabilecek duruma böylece gelmektedir.

Psikodinamik psikoterapiye göre şimdi olan sorunların asıl nedenleri geçmiş çocukluk dönemi yaşantılarına ve travmalarına dayanmaktadır. Psikodinamik psikoterapi sorunları ele alırken bireylerin ebeveynleri ile olan ilişkilerine, ana çatışmalara, savunma mekanizmalarına, kişilik yapısına, benlik (ego) işlevlerine, üst benlik (süper ego) örgütlenmelerine, nesne ilişkilerine detaylıca yer vermektedir.

Bireyler uzun zamandır çözemedikleri sorunlar ile karşı karşıyaysa, depresyondaysa, psikosomatik şikayetlere sahipse, panik bozukluk ve anksiyete bozuklukları yaşıyorsa, ilişkilerinde bağlanamama veya saplantılı bir şekilde bağlanma sorunları yaşıyorsa, boderline ve narsistik gibi kişilik bozukluklarına sahipse, fobiler ve cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsa psikodinamik psikoterapi terapi modelinden yararlanılmaktadır.

Ekibimizle Tanışın

Mindfulness

Mindfulness, bilinçli farkındalık anlamına gelmektedir. Bireylerin şimdiki zamanda yargılamaktan kaçmış oldukları dikkatlerini bilinçli bir şekle getiren psikolojik bir süreçtir. Bu süreç genellikle meditasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Minfulness sayesinde dikkatimizi nazikçe ve tarafsız bir şekilde yönetebilmeyi öğreniriz. Mindfulness ile birlikte hislerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı, vücudumuzu ve günlük yaşamda sergilemiş olduğumuz davranışları fark ederek bu davranışlarımızı yargılamadan nazikçe gözlemleyebilmeyi öğreniriz.

Mindfulness, zihin ve vücut arasında bağlantı kurdurarak bedensel farkındalığımızı arttırmamızı sağlar. Mindfulness ile yaşanılan anın farkına varmayı başarabiliriz.

Ekibimizle Tanışın
Delta Psikoloji Mindfulness